Oświadczenie majątkowe złożone na rozpoczęcie pracy na stanowisku kierowniczym


Izabela Krztoń - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie pracy na stanowisku kierowniczym


Teresa Krawczewska - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2018


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Teresa Krawczewska - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Teresa Kwiatkowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie Zobacz>>

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta  za rok 2018


Grażyna Bielska - specjalista pracy socjalnej Zobacz>>

Wioletta Mariańska - Zastępca kierownika GOPS, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2017


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Teresa Krawczewska - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Teresa Kwiatkowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie Zobacz>>

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta  za rok 2017


Grażyna Bielska - specjalista pracy socjalnej Zobacz>>

Wioletta Mariańska - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2016


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Teresa Krawczewska - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Teresa Kwiatkowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie Zobacz>>

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta  za rok 2016


Grażyna Bielska - specjalista pracy socjalnej Zobacz>>

Wioletta Mariańska - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2015


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Teresa Krawczewska - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Teresa Kwiatkowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie Zobacz>>

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2015


Grażyna Bielska - specjalista pracy socjalnej Zobacz>>

Wioletta Mariańska - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2014


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Teresa Krawczewska - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2014


Grażyna Bielska - specjalista pracy socjalnej Zobacz>>

Wioletta Mariańska - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2013


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Teresa Krawczewska - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2013


Grażyna Bielska - specjalista pracy socjalnej Zobacz>>

Wioletta Mariańska - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2012


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Teresa Krawczewska - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2012


Grażyna Bielska - specjalista pracy socjalnej  Zobacz>>

Wioletta Mariańska - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2011


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Łukasz Krawczyk - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2011


Grażyna Bielska - specjalista pracy socjalnej Zobacz>>

Wioletta Mariańska - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2010


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Łukasz Krawczyk - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2009


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Łukasz Krawczyk - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Oświadczenie majątkowe złożone na rozpoczęcie pracy na stanowisku kierowniczym


Witold Rykowski - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie pracy na stanowisku kierowniczym


Ewa Belotti - Salak - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2008


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz>>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz>>

Ewa Belotti - Salak - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Łukasz Krawczyk - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz>>

Wiesława Kopeć - p.o. kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz>>

Oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie pracy na stanowisku kierowniczym


Wanda Buczyńska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2007


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz >>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz >>

Ewa Belotti - Salak - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz >>

Wanda Buczyńska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie Zobacz >>

Łukasz Krawczyk - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2006


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz >>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz >>

Ewa Belotti - Salak - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz >>

Wanda Buczyńska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie Zobacz >>

Łukasz Krawczyk - kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2005


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz >>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz >>

Ewa Belotti - Salak - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie  Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2004


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz >>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz >>

Ewa Belotti - Salak - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie  Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2003


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz >>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz >>

Ewa Belotti - Salak - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie  Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Naruszewo za rok 2002 


Wanda Matuszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie Zobacz >>

Anna Jarosiewicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie Zobacz >>

Ewa Belotti - Salak - kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie  Zobacz >>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Krawczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-30 14:27:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-06 13:35:41
  • Liczba odsłon: 1847
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1386093]

przewiń do góry