Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
115 Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym na wykonanie placu zabaw w Zaborowie Piątkowski Mariusz 2020-08-03
98 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ew. 115/5 położonej w obrębie Strzembowo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
97 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze ew. 196 położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2020-08-03
96 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2020-08-03
95 Ogłoszenie o postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na remont pomieszczeń w Zespole Szkół Naruszewie Piątkowski Mariusz 2020-08-03
92 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Strzembowo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
91 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze 169 położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2020-08-03
90 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie PGR Wróblewo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
88 Informacja w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż działki w PGR Wróblewo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
87 Informacja w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż działki w Krysku Piątkowski Mariusz 2020-08-03
85 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie PGR Wróblewo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
84 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o numerze 194/5 położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2020-08-03
76 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „obsługę geodezyjną inwestycji Gminy Naruszewo na rok 2009” Piątkowski Mariusz 2020-08-03
231 Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo. Marciniak Izabela 2020-02-19
230 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2020 roku Sabalski Dominik 2020-01-28
229 Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską. Marciniak Izabela 2019-12-06
228 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2020 Sabalski Dominik 2019-11-21
227 Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidła Sabalski Dominik 2019-11-14
226 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2019/2020 Sabalski Dominik 2019-07-15
225 Przebudowa drogi gminnej nr 300523W Radzymin - Wróblewo Sabalski Dominik 2019-06-25
224 Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Skarboszewo Sabalski Dominik 2019-06-11
223 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2019 roku Sabalski Dominik 2019-01-16
222 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2019 Sabalski Dominik 2018-11-15
221 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk Sabalski Dominik 2018-08-22
220 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk Sabalski Dominik 2018-08-07
219 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo Sabalski Dominik 2018-07-18
218 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2018/2019 Sabalski Dominik 2018-07-10
217 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2018/2019 Sabalski Dominik 2018-06-25
216 Realizacja Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nacpolsk. Marciniak Izabela 2018-06-19
215 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo Sabalski Dominik 2018-06-13
214 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo Sabalski Dominik 2018-05-24
213 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2018 Sabalski Dominik 2018-04-26
212 Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo Sabalski Dominik 2018-03-12
211 Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo Sabalski Dominik 2018-02-22
210 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 roku Sabalski Dominik 2018-01-19
209 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2018 roku Sabalski Dominik 2018-01-15
207 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 Sabalski Dominik 2017-11-29
206 Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy w ramach projektu „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” realizowanego w latach 2017 – 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Sabalski Dominik 2017-11-17
205 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2017-10-19
204 Doposażenie szkół w ramach projektu „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” realizowanego w latach 2017 – 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Sabalski Dominik 2017-10-18
203 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2017-10-03
202 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2017-09-20
201 Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2017/2018 Sabalski Dominik 2017-08-07
200 Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej Sabalski Dominik 2017-06-08
199 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej Sabalski Dominik 2017-04-03
198 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2017 roku Sabalski Dominik 2017-03-15
197 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2017 roku Sabalski Dominik 2017-03-02
196 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Sabalski Dominik 2017-02-21
195 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Sabalski Dominik 2017-01-13
194 „Poprawa efektywności energetycznej, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno – usługowego na zespół szkolno – przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Naruszewie”. Sabalski Dominik 2016-11-24
193 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2017/2018 Sabalski Dominik 2016-11-21
192 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Rykowski Witold 2016-06-09
191 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Rykowski Witold 2016-06-09
190 Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej Sabalski Dominik 2016-04-15
189 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych prze okres 4 lat Sabalski Dominik 2016-04-01
188 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże Sabalski Dominik 2016-03-14
187 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2016 roku Sabalski Dominik 2016-02-09
186 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Krysku dla potrzeb oddziału przedszkolnego Sabalski Dominik 2015-10-29
185 Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki od km 0+000 do km 1+715 Sabalski Dominik 2015-07-07
184 Dowóz uczniów do szkól na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2015/2016 Rykowski Witold 2015-06-16
183 Dostawa autobusu do przewozu dzieci szkolnych Rykowski Witold 2015-05-15
182 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2015/2016 Sabalski Dominik 2015-04-13
181 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2015 roku Sabalski Dominik 2015-02-18
180 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017 Sabalski Dominik 2014-11-25
179 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo od km 0+000 do km 0+694,7 Sabalski Dominik 2014-08-11
178 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Potyry Sabalski Dominik 2014-07-24
177 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie gminy Naruszewo Marciniak Izabela 2014-07-23
176 Budowa boiska sportowego w miejscowości Radzyminek Marciniak Izabela 2014-06-24
175 Rewitalizacja ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk Marciniak Izabela 2014-06-12
174 Budowa boiska sportowego w miejscowości Radzyminek Marciniak Izabela 2014-06-06
173 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2014/2015 Rykowski Witold 2014-05-30
172 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2014/2015 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2014/2015 Sabalski Dominik 2014-05-27
171 Kompleksowa organizacja wyjazdu edukacyjno-rekreacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz obozów językowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Naruszewie i Szkoły Podstawowej w Radzyminku w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2014-05-20
170 Budowa boiska sportowego oraz trzech placów zabaw na terenie gminy Naruszewo Marciniak Izabela 2014-04-24
169 Kompleksowa organizację wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Nacpolsku, Szkoły Podstawowej w Radzyminku i Szkoły Podstawowej w Zaborowie w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2014-04-17
168 Kompleksowa organizację jednodniowej wycieczki edukacyjnej do miejscowości Lipniki dla Szkoły Podstawowej w Radzyminku w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2014-03-26
167 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2014 roku Sabalski Dominik 2014-03-13
166 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół w Naruszewie i Radzyminku w ramach projektu "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" - współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL -2007-2013. Zaproszenie do złożenia oferty. Rykowski Witold 2013-10-04
165 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej na boiskach sportowych w Naruszewie Marciniak Izabela 2013-08-13
164 Zaproszenie do złożenie oferty na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Bądź twórczy - odkrywaj i działaj", współfinansowanego ze środków EFS. Rykowski Witold 2013-07-23
163 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2013-07-23
162 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2013-07-23
161 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie awaryjnej studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Pieścidłach” Marciniak Izabela 2013-07-19
160 Usługi przewozowe młodzieży do szkół na terenie Gminy Naruszewo, rok szkolny 2013-2014. Rykowski Witold 2013-06-20
159 Kompleksowa organizacja 5-dniowej wycieczki edukacyjnej w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2013-06-03
158 Kompleksowa organizacja obozów językowych w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rykowski Witold 2013-05-29
157 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Naruszewo Konczewski Tomasz 2013-05-17
156 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2013 roku Konczewski Tomasz 2013-04-25
155 Kompleksową organizację wycieczek do Maurzyc i do Puszczy Kampinoskiej, w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2013-04-24
154 Kompleksowa organizacja wycieczki w ramach projektu pn: Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj realizowanego w latach 2012-2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konczewski Tomasz 2013-04-18
153 Kompleksowa organizacja jednodniowej wycieczki do miejscowości Łyse w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piątkowski Mariusz 2013-03-04
152 Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę – Etap III Marciniak Izabela 2013-02-07
151 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piątkowski Mariusz 2013-02-04
150 Doposażenie szkół w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piątkowski Mariusz 2013-01-09
149 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych w latach 2012 – 2014 dla uczniów Zespołu Szkół w Naruszewie w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Piątkowski Mariusz 2012-11-30
148 Kompleksową organizację wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piątkowski Mariusz 2012-11-30
147 Usługi przewozowe uczniów po zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piątkowski Mariusz 2012-11-09
145 Organizacja wyjazdów na basen do Płońska i powrotów z basenu do miejsca zamieszkania poszczególnych uczniów wraz z zapewnieniem opiekunów w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piątkowski Mariusz 2012-10-31
146 Dokonanie wyboru specjalisty ds. kadr w projekcie pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowany w latach 2012 – 2014 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Piątkowski Mariusz 2012-10-31
144 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych w latach 2012 – 2014 dla uczniów Zespołów Szkół w Naruszewie i Nacpolsku oraz w Szkołach Podstawowych w Radzyminku i Zaborowie w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Konczewski Tomasz 2012-10-04
143 Usługi przewozowe uczniów w ramach projektu: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konczewski Tomasz 2012-10-03
142 Wyłonienie kadry obsługującej projekt „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowany w latach 2012 – 2014 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piątkowski Mariusz 2012-10-02
141 Organizacja wyjazdów na basen w ramach projektu: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Piątkowski Mariusz 2012-10-02
140 Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie. Marciniak Izabela 2012-09-11
139 Wyłonienie wykonawców usług w zakresie Kierownika Projektu część I zamówienia i Asystenta Kierownika Projektu część II zamówienia projektu pn. BĄDŹ TWÓRCZY - OBSERWUJ, ODKRYWAJ I DZIAŁAJ Współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Piątkowski Mariusz 2012-07-04
138 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przez wieś Kozarzewo. Marciniak Izabela 2012-06-29
137 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi przewozu młodzieży do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2012/2013 Piątkowski Mariusz 2012-06-04
136 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzymin. Marciniak Izabela 2012-04-23
135 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin. Piątkowski Mariusz 2012-04-19
134 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo. Marciniak Izabela 2012-02-01
133 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2012 roku. Marciniak Izabela 2012-01-26
132 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 Piątkowski Mariusz 2011-12-13
131 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Kozarzewo” Marciniak Izabela 2011-10-06
130 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 400 000, 00 zł. Marciniak Izabela 2011-09-22
129 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej Nr 300534W przez wieś kozarzewo." Marciniak Izabela 2011-09-07
128 lll Marciniak Izabela 2011-08-24
127 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie stałej organizacji ruchu (na skrzyżowaniu) na drodze krajowej Nr 50 Płońsk – Sochaczew w km 45+273 strona prawa z drogą wewnętrzną (osiedlową) przez wieś Zaborowo w km 0+000. Piątkowski Mariusz 2011-08-19
126 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie stałej organizacji ruchu (na skrzyżowaniu) na drodze krajowej Nr 50 Płońsk – Sochaczew w km 45+273 strona prawa z drogą wewnętrzną (osiedlową) przez wieś Zaborowo w km 0+000. Piątkowski Mariusz 2011-08-08
125 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę szkolnego placu zabaw w Naruszewie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” Piątkowski Mariusz 2011-07-25
124 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu krótkoterminowego do kwoty 3 000 000, 00 zł Piątkowski Mariusz 2011-07-14
123 Kompleksowa obsługa bankowa budzetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat. Piątkowski Mariusz 2011-06-17
122 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi, której przedmiotem jest dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2009/2010.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi, której przedmiotem jest dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2011/2012 Piątkowski Mariusz 2011-05-30
121 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie. Piątkowski Mariusz 2011-05-18
120 Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie Piątkowski Mariusz 2011-04-14
119 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg na terenie gminy Naruszewo Piątkowski Mariusz 2011-03-15
118 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa na drogi gminne Piątkowski Mariusz 2011-03-11
117 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę Piątkowski Mariusz 2011-03-01
116 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo ow wydajności do 5 m3 na dobę Piątkowski Mariusz 2010-10-01
114 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo - Kębłowice Piątkowski Mariusz 2010-08-02
113 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Stachowo" Piątkowski Mariusz 2010-08-02
112 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zaborowo" Piątkowski Mariusz 2010-08-02
111 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa małego placu zabaw w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA w Zaborowie Piątkowski Mariusz 2010-07-29
110 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo - Kębłowice Piątkowski Mariusz 2010-07-14
109 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice Piątkowski Mariusz 2010-07-07
108 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni stałopaliwowej w Szkole Podstawowej w Nacpolsku" Piątkowski Mariusz 2010-06-25
107 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na świadczenie stałej usługi bankowej polegającej na obsłudze rachunków zamawiającego w okresie 1 roku Piątkowski Mariusz 2010-06-16
106 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Naruszewie" Piątkowski Mariusz 2010-06-02
105 Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dowożenia młodzieży do szkół na terenie gminy Naruszewo Piątkowski Mariusz 2010-05-20
104 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Odnowa miejscowości Nacpolsk i Żukowo poprzez budowę chodników" Piątkowski Mariusz 2010-05-13
103 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa kruszywa na drogi gminne" Piątkowski Mariusz 2010-03-17
102 Ogłoszenie o postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na wykonanie podziałów nieruchomości, okazania/wznowienia granic, oraz sporządzenia dokumentacji dla celów prawnych dla planowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzymin Piątkowski Mariusz 2009-11-24
101 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego Piątkowski Mariusz 2009-10-21
100 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Piątkowski Mariusz 2009-10-08
99 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o wyniku I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze ew. 11/1 położonej w obrębie PGR Wróblewo Piątkowski Mariusz 2009-10-02
94 Ogłoszenie o postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa remizy OSP” Piątkowski Mariusz 2009-09-16
93 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Rozbudowa remizy OSP Piątkowski Mariusz 2009-09-01
89 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o numerze 194/5 położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2009-08-21
86 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji obiektów szkolnych na terenie Gminy Naruszewo Piątkowski Mariusz 2009-07-17
83 Ogłoszenia Wójta Gminy Naruszewo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2009-06-17
82 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi, której przedmiotem jest dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2009/2010. Piątkowski Mariusz 2009-06-17
80 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi nr 300509W Radzymin - Bogusławice Piątkowski Mariusz 2009-03-26
79 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę żwiru o frakcji 0÷32 mm na drogi znajdujące się na terenie Gminy Naruszewo w ilości około 8 000 ton. Piątkowski Mariusz 2009-03-26
78 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę Piątkowski Mariusz 2009-03-12
77 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Zaborowo. Piątkowski Mariusz 2009-03-02
75 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nacpolsku Piątkowski Mariusz 2009-01-09
74 Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 2, 55 m3 na dobę Piątkowski Mariusz 2008-10-10
73 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nacpolsku Piątkowski Mariusz 2008-10-10
72 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Zaborowo. Piątkowski Mariusz 2008-09-29
71 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry Piątkowski Mariusz 2008-08-11
70 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu drogi w miejscowości Radzymin Piątkowski Mariusz 2008-08-04
69 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Radzyminku Piątkowski Mariusz 2008-07-03
68 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kozarzewo Piątkowski Mariusz 2008-06-27
67 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie młodzieży do szkół na terenei Gminy Naruszewo Piątkowski Mariusz 2008-06-16

[Liczba odsłon: 1386093]

przewiń do góry