O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania  

zgodnie z art. 61 § 4 KPA w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 )

z a w i a d a m i a    s i ę,  

że w dniu 20 listopada 2003 roku zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Naruszewo postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych we wsi Kębłowice.

                                                        Pouczenie

         Zgodnie z art.10 § 1 KPA strony maja prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy w Naruszewie, pokój nr 1 w dniach : poniedziałek – piątek, w godzinach 9.00 – 15.00 ze złożonymi materiałami w sprawie oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                       mgr inż. Jerzy Szymczak 

Otrzymują :

1.      Wójt Gminy Naruszewo

2.      właściciele nieruchomości wg. wykazu

3.      Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy

4.      internet

5.      a / a     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Krawczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-13 11:08:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Krawczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-13 11:08:37
  • Liczba odsłon: 581
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1386093]

przewiń do góry