ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO

ROK 2008

 

Zarządzenie Nr 1 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 2 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok zobacz >>

 

Zarzadzenie Nr 3 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 4 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 5 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 6 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 8 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 9 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 10 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 11 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 rok zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 12 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok zobacz >>

 

Z arządzenie Nr 13 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy w Naruszewie w 2008 roku zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 14 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 15 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 16 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie na rok 2008 zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 17 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz >>  

 

Zarządzenie Nr 18 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia zamówienia na dowóz młodzieży do szkół na terenie gminy Naruszewo zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 19 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 21 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 22 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 23 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 24 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 25 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 26 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 27 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. kontroli wydatków w Szkole Podstawowej w Radzyminku zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 29 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 30 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 31 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Mariańskiej do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego zobacz >>`

 

Zarządzenie Nr 32 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 października 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą : "Remont Szkół Podstawowych na terenie Gminy Naruszewo" zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 33 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w/g stanu na dzień 31.10.2008 roku zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 34 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 35 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 października 2008 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 36 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 października 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr 0726014 Nacpolsk-Żukowo Poświętne", długości 805,5 mb" zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 37 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 października 2008 roku na podstawie § 14 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z 2005 r./ zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 38 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 października 2008 roku w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy w Naruszewie w 2008 roku zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 41 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 7 listopada w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: '"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo-Osiedle zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 42 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 43 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 44 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 45 / 2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz >>

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-23 13:49:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-22 10:55:26
  • Liczba odsłon: 612
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1386093]

przewiń do góry