Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2019


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2018


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Tomasz Marcin Górnicki - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Igor Adamski Zobacz>>

Bohdan Chmielewski Zobacz>>

Marcin Grzeszek Zobacz>>

Agnieszka Kowalska Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Jarosław Marciniak Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Krzysztof Bronisław Pielat Zobacz>>

Jerzy Jan Rybicki Zobacz>>

Zenon Szczypiorski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Grzegorz Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Paweł Zakrzewski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy złożone na rozpoczęcie kadencji 2018-2023


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Tomasz Marcin Górnicki - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Igor Adamski Zobacz>>

Bohdan Chmielewski Zobacz>>

Marcin Grzeszek Zobacz>>

Agnieszka Kowalska Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Jarosław Marciniak Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Krzysztof Bronisław Pielat Zobacz>>

Jerzy Jan Rybicki Zobacz>>

Zenon Szczypiorski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Grzegorz Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Paweł Zakrzewski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy złożone na zakończenie kadencji 2014-2018


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Tomasz Marcin Górnicki - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Igor Adamski Zobacz>>

Sławomir Domański Zobacz>>

Jacek Januszczak Zobacz>>

Agnieszka Kowalska Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Jarosław Marciniak Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zenon Szczypiorski Zobacz>>

Jerzy Jan Rybicki Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Arkadiusz Grzegorz Tomaszewski Zobacz>>

Józef Benedykt Szymański Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2017


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Tomasz Marcin Górnicki - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Igor Adamski Zobacz>>

Sławomir Domański Zobacz>>

Jacek Januszczak Zobacz>>

Agnieszka Kowalska Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Jarosław Marciniak Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zenon Szczypiorski Zobacz>>

Jerzy Jan Rybicki Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Arkadiusz Grzegorz Tomaszewski Zobacz>>

Józef Benedykt Szymański Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2016


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Tomasz Marcin Górnicki - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Igor Adamski Zobacz>>

Sławomir Domański Zobacz>>

Jacek Januszczak Zobacz>>

Agnieszka Kowalska Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski   Zobacz>>

Jarosław Marciniak Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zenon Szczypiorski Zobacz>>

Jerzy Jan Rybicki Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Arkadiusz Grzegorz Tomaszewski Zobacz>>

Józef Benedykt Szymański Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2015


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Tomasz Marcin Górnicki - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Igor Adamski Zobacz>>

Sławomir Domański Zobacz>>

Jacek Januszczak Zobacz>>

Agnieszka Kowalska Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski   Zobacz>>

Jarosław Marciniak Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zenon Szczypiorski Zobacz>>

Jerzy Jan Rybicki Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Arkadiusz Grzegorz Tomaszewski Zobacz>>

Józef Benedykt Szymański Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2014


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Tomasz Marcin Górnicki - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Igor Adamski Zobacz>>

Sławomir Domański Zobacz>>

Jacek Januszczak Zobacz>>

Agnieszka Kowalska Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski  Zobacz>>

Jarosław Marciniak Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zenon Szczypiorski Zobacz>>

Jerzy Jan Rybicki Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Arkadiusz Grzegorz Tomaszewski Zobacz>>

Józef Benedykt Szymański Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy złożone na rozpoczęcie kadencji 2014-2018


Zbigniew Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Tomasz Marcin Górnicki - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Igor Adamski Zobacz>>

Sławomir Domański Zobacz>>

Jacek Januszczak Zobacz>>

Agnieszka Kowalska Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Jarosław Marciniak Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Jerzy Jan Rybicki Zobacz>>

Zenon Szczypiorski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Józef Benedykt Szymański Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy złożone na zakończenie kadencji 2010-2014

 

Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Ewa Gizińska Zobacz>>

Tomasz Górnicki Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2013


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Ewa Gizińska Zobacz>>

Tomasz Górnicki Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2012


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Ewa Gizińska Zobacz>>

Tomasz Górnicki Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2011


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Ewa Gizińska Zobacz>>

Tomasz Górnicki Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2010


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Ewa Gizińska  Zobacz>>

Tomasz Górnicki Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz >>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy złożone na rozpoczęcie kadencji 2010-2014


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Ewa Gizińska Zobacz>>

Tomasz Górnicki Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Szpakiewicz Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Arkadiusz Tomaszewski Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy złożone na zakończenie kadencji 2006-2010


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Grzegorz Antczak Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Jarosław Banasiak Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Grzegorz Giziński Zobacz>>

Marek Kacperski Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2009


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Grzegorz Antczak Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Jarosław Banasiak Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Grzegorz Giziński Zobacz>>

Marek Kacperski Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2008


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz>>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz>>

Grzegorz Antczak Zobacz>>

Tadeusz Antczak Zobacz>>

Jarosław Banasiak Zobacz>>

Zbigniew Bielski Zobacz>>

Daniel Borowski Zobacz>>

Grzegorz Giziński Zobacz>>

Marek Kacperski Zobacz>>

Tadeusz Krawczewski Zobacz>>

Marek Napiórkowski Zobacz>>

Zbigniew Nowicki Zobacz>>

Józef Szymański Zobacz>>

Włodzimierz Waśko Zobacz>>

Wiesław Witkowski Zobacz>>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2007


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz >>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz >>

Grzegorz Antczak Zobacz >>

Tadeusz Antczak Zobacz >>

Jarosław Banasiak Zobacz >>

Zbigniew Bielski Zobacz >>

Daniel Borowski Zobacz >>

Grzegorz Giziński Zobacz >>

Marek Kacperski Zobacz >>

Tadeusz Krawczewski Zobacz >>

Marek Napiórkowski Zobacz >>

Zbigniew Nowicki Zobacz >>

Józef Szymański Zobacz >>

Włodzimierz Waśko Zobacz >>

Wiesław Witkowski Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2006  


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz >>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz >>

Grzegorz Antczak Zobacz >>

Tadeusz Antczak Zobacz >>

Jarosław Banasiak Zobacz >>

Zbigniew Bielski Zobacz >>

Daniel Borowski Zobacz >>

Grzegorz Giziński Zobacz >>

Marek Kacperski   Zobacz >>

Tadeusz Krawczewski Zobacz >>

Marek Napiórkowski Zobacz >>

Zbigniew Nowicki Zobacz >>

Józef Szymański Zobacz >>

Włodzimierz Waśko Zobacz >>

Wiesław Witkowski Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy złożone na rozpoczęcie kadencji 2006-2010


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy Zobacz >>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz >>

Grzegorz Antczak Zobacz >>

Tadeusz Antczak Zobacz >>

Jarosław Banasiak Zobacz >>

Zbigniew Bielski Zobacz >>

Daniel Borowski Zobacz >>

Grzegorz Giziński Zobacz >>

Marek Kacperski Zobacz >>

Tadeusz Krawczewski Zobacz >>

Marek Napiórkowski Zobacz >>

Zbigniew Nowicki Zobacz >>

Józef Szymański Zobacz >>

Włodzimierz Waśko Zobacz >>

Wiesław Witkowski Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2005


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy  Zobacz >>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz >>

Grzegorz Antczak Zobacz >>

Jarosław Banasiak Zobacz >>

Daniel Borowski Zobacz >>

Tadeusz Branczewski Zobacz >>

Grzegorz Giziński Zobacz >>

Stanisław Jeziak Zobacz >>

Marek Kacperski Zobacz >>

Tadeusz Krawczewski Zobacz >>

Marek Napiórkowski Zobacz >>

Zbigniew Nowicki Zobacz >>

Jerzy Szymański Zobacz >>

Włodzimierz Waśko Zobacz >>

Wiesław Witkowski Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2004


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy  Zobacz >>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz >>

Grzegorz Antczak Zobacz >>

Jarosław Banasiak Zobacz >>

Daniel Borowski Zobacz >>

Tadeusz Branczewski Zobacz >>

Grzegorz Giziński Zobacz >>

Stanisław Jeziak Zobacz >>

Marek Kacperski Zobacz >>

Tadeusz Krawczewski Zobacz >>

Marek Napiórkowski Zobacz >>

Zbigniew Nowicki Zobacz >>

Jerzy Szymański Zobacz >>

Włodzimierz Waśko Zobacz >>

Wiesław Witkowski Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2003


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy   Zobacz >>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz >>

Grzegorz Antczak Zobacz >>

Jarosław Banasiak Zobacz >>

Daniel Borowski Zobacz >>

Tadeusz Branczewski Zobacz >>

Grzegorz Giziński Zobacz >>

Stanisław Jeziak Zobacz >>

Marek Kacperski Zobacz >>

Tadeusz Krawczewski Zobacz >>

Marek Napiórkowski Zobacz >>

Zbigniew Nowicki Zobacz >>

Jerzy Szymański Zobacz >>

Włodzimierz Waśko Zobacz >>

Wiesław Witkowski Zobacz >>

Oświadczenia majątkowe radnych gminy za rok 2002


Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy  Zobacz >>

Edward Pielat - Wiceprzewodniczący Zobacz >>

Grzegorz Antczak Zobacz >>

Jaros ław Banasiak Zobacz >>

Daniel Borowski Zobacz >>

Tadeusz Branczewski Zobacz >>

Grzegorz Giziński Zobacz >>

Stanisław Jeziak Zobacz >>

Marek Kacperski Zobacz >>

Tadeusz Krawczewski Zobacz >>

Marek Napiórkowski Zobacz >>

Zbigniew Nowicki Zobacz >>

Jerzy Szymański Zobacz >>

Włodzimierz Waśko Zobacz >>

Wiesław Witkowski Zobacz >>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Krawczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-30 15:19:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-06 13:22:56
  • Liczba odsłon: 2092
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1386093]

przewiń do góry